Konferencja ogólnopolska

06.07.2023 r. Dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL, dr Natalia Turkiewicz, Rejestracja ruchu naturalnego ludności w Lubelskiem na przełomie XVIII i XIX w. – regulacje prawne oraz aspekt demograficzny (Referat na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Galicja w latach 1772-1809: przeobrażenia struktur ustrojowych, społecznych i gospodarczych” Narol, 6-7 lipca 2023 r. Organizatorzy: UMCS, gmina Narol).

To top