| Dodaj komentarz

08.07.2023 r. Tomasz Nowicki, Piotr Rachwał, Polskie korzenie – jak i gdzie szukać informacji o polskich przodkach (Referat na I Światowym Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Organizator: Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Miejsce: Warszawa. Linki do transmisji i informacji medialnych: https://www.youtube.com/watch?v=XOXGRQcAzAc ; https://www.pap.pl/mediaroom/1595316%2Ci-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica-badania-genealogiczne-nie )

| Dodaj komentarz

06.07.2023 Piotr Rachwał, Natalia Turkiewicz, Rejestracja ruchu naturalnego ludności w Lubelskiem na przełomie XVIII i XIX w. – regulacje prawne oraz aspekt demograficzny (Referat na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Galicja w latach 1772-1809: przeobrażenia struktur ustrojowych, społecznych i gospodarczych” Narol, 6-7 lipca 2023 r. Organizatorzy: UMCS, gmina Narol).

| Dodaj komentarz

9 czerwca 2023 r. Piotr Rachwał, Portale internetowe jako forma promocji wiedzy
historycznej
(Referat na XI Konferencji ogólnopolskiej „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo” – „Historia krytyczna” czyli edukacja historyczna wobec współczesnych wyzwań: digitalizacji, globalizacji… Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

| Dodaj komentarz

17.05.2023 Natalia Turkiewicz, Rodzina w źródłach. Warsztaty genealogiczno-historyczne (Zespół Szkół w Krasnobrodzie)

| Dodaj komentarz

20.04.2023 r. Natalia Turkiewicz, Rodzina w źródłach. Warsztaty genealogiczno-historyczne (I Liceum Ogólnokształcące im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie).

Link do relacji: https://m.facebook.com/100letnistaszic

| Dodaj komentarz

14.04.2023 r. Piotr Rachwał, Rodzina w źródłach. Warsztaty genealogiczno-historyczne (XXIII Liceum Ogólnokształcące. im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie)

| Dodaj komentarz

27.03.2023 r. Tomasz Nowicki, Piotr Rachwał, Polacy w Brazylii – ślady rodzinnych więzi z krajem przodków (Wykład zorganizowany przy współpracy z Casa da Cultura Polônia Brasil oraz Centralna Baza Organizacji Polonijnych w siedzibie Towarzystwa im. T. Kościuszki w Kurytybie. Miejsce: Kurytyba, Brazylia)

Link do relacji: https://www.facebook.com/photo?fbid=528301652816679&set=a.491254373188074

| Dodaj komentarz

22.03.2023 r. Jacek Chachaj, Rodzina w źródłach. Warsztaty genealogiczno-historyczne (II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie)

Link do relacji: http://lo2.lo2lubartow.pl/index.php/1487-warsztaty-genealogiczno-historyczne-w-ii-lo

02.03.2023 r. Piotr Rachwał, Księgi metrykalne w archiwach parafialnych. Wartość naukowa, kulturowa, przechowywanie i udostępnianie (aspekty praktyczne). (Wykład dla diakonów. Miejsce: Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie)

10.01.2023 r. Piotr Rachwał, Natalia Turkiewicz, Rodzina w źródłach. Warsztaty genealogiczno-historyczne (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, Zamość)

To top