Referat wygłoszony na spotkaniu Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa IH PAN

31.03.2022 r. Piotr Rachwał, Księgi metrykalne z XVI-XVIII w. – źródło do badań nad rodziną i dziedzictwem kulturowym Polski (Referat wygłoszony na spotkaniu Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa IH PAN, Warszawa)

To top