Warsztaty genealogiczno-historyczne

10.01.2023 r. Dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL, dr Natalia Turkiewicz, „Rodzina w źródłach. Warsztaty genealogiczno-historyczne” (Miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, Zamość)

Warsztaty genealogiczno-historyczne

09.01.2023 r. Piotr Rachwał, Natalia Turkiewicz, Rodzina w źródłach. Warsztaty genealogiczno-historyczne (XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1 im. Zbigniewa Herberta, Lublin)

Ogólnopolska konferencja: „Zarządzanie dokumentacją – aspekty prawne i historyczne”

08-09.12.2022 r. Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL, dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL „Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach parafialnych Lubelszczyzny – stan zachowania i perspektywy badawcze„(Ogólnopolska konferencja: „Zarządzanie dokumentacją – aspekty prawne i historyczne”. Miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Szczecin).

🔊 Wywiad dla radia Hora Polonessa – Godzina Polska

30.11.2022 r. Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL, „Jak szukać przodków” (wywiad w Towarzystwie im. T. Kościuszki w Kurytybie dla radia Hora Polonessa – Godzina Polska. Miejsce: Kurytyba, Brazylia).

Link do audycji: 🔊 fb.com/100063880279592/posts/541705614635443

Wykład w Lubelskim Towarzystwie Genealogicznym

25.11.2022 r. Dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL, Księgi metrykalne dawnego powiatu urzędowskiego – źródło do badań nad rodziną i dziedzictwem kulturowym Polski (Wykład w Lubelskim Towarzystwie Genealogicznym, Lublin)

Link do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=sMSnJ2XQhk8

Referat na X. ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo”

28-29.09.2022 r. Piotr Rachwał, Natalia Turkiewicz, Nauki Pomocnicze Historii w nauczaniu szkolnym – ujęcie praktyczne (Referat na X. ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo” Koncepcje treści kształcenia historycznego i ich zmienność – od Komisji Edukacji Narodowej do współczesności. Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Referat wygłoszony na spotkaniu Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa IH PAN

31.03.2022 r. Piotr Rachwał, Księgi metrykalne z XVI-XVIII w. – źródło do badań nad rodziną i dziedzictwem kulturowym Polski (Referat wygłoszony na spotkaniu Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa IH PAN, Warszawa)

To top