Wykład, panel dyskusyjny

| Dodaj komentarz

27.03.2023 r. Tomasz Nowicki, Piotr Rachwał, Polacy w Brazylii – ślady rodzinnych więzi z krajem przodków (Wykład zorganizowany przy współpracy z Casa da Cultura Polônia Brasil oraz Centralna Baza Organizacji Polonijnych w siedzibie Towarzystwa im. T. Kościuszki w Kurytybie. Miejsce: Kurytyba, Brazylia)

Link do relacji: https://www.facebook.com/photo?fbid=528301652816679&set=a.491254373188074

Warsztaty genealogiczno-historyczne

| Dodaj komentarz

22.03.2023 r. Jacek Chachaj, Rodzina w źródłach. Warsztaty genealogiczno-historyczne (II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie)

Link do relacji: http://lo2.lo2lubartow.pl/index.php/1487-warsztaty-genealogiczno-historyczne-w-ii-lo

Wykład

02.03.2023 r. Piotr Rachwał, Księgi metrykalne w archiwach parafialnych. Wartość naukowa, kulturowa, przechowywanie i udostępnianie (aspekty praktyczne). (Wykład dla diakonów. Miejsce: Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie)

To top