Regulamin

Właścicielem i dysponentem ksiąg metrykalnych są poszczególne parafie. Udostępnienie treści prezentowanych na portalu ma charakter niekomercyjny i służy celom naukowym. W przypadku wykorzystania zgromadzonych materiałów w swoich pracach, proszę pamiętać o wskazaniu źródła.

Fotografie rodzin umieszczone na stronie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

To top