Wykłady na Lubelskim Uniwersytecie III Wieku

25.10.2023 r. Dr hab. Grażyna Liczbińska, prof. UAM, „Genetyka w badaniach genealogicznych” (Miejsce: KUL, Al. Racławickie 14, Sala C 1038).

Wykłady na Lubelskim Uniwersytecie III Wieku

18.10.2023 r. Dr Natalia Turkiewicz, „Jak czytać księgi metrykalne? Język i formularze” (Miejsce: KUL, Al. Racławickie 14, Sala C 1038).

Wykłady na Lubelskim Uniwersytecie III Wieku

11.10.2023 r. Dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL, „Rodzina w źródłach historycznych – jak i gdzie szukać?” (Miejsce: KUL, Al. Racławickie 14, Sala C 1038)

Warsztaty genealogiczno-historyczne

02.10.2023 r. Dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL, Rodzina w źródłach. Warsztaty genealogiczno-historyczne (VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie).

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

08.07.2023 r. Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL; dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL „Polskie korzenie – jak i gdzie szukać informacji o polskich przodkach” (Referat na I Światowym Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Organizator: Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Miejsce: Warszawa. Linki do transmisji i informacji medialnych: https://www.youtube.com/watch?v=XOXGRQcAzAc ; https://www.pap.pl/mediaroom/1595316%2Ci-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica-badania-genealogiczne-nie )

Konferencja ogólnopolska

06.07.2023 r. Dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL, dr Natalia Turkiewicz, Rejestracja ruchu naturalnego ludności w Lubelskiem na przełomie XVIII i XIX w. – regulacje prawne oraz aspekt demograficzny (Referat na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Galicja w latach 1772-1809: przeobrażenia struktur ustrojowych, społecznych i gospodarczych” Narol, 6-7 lipca 2023 r. Organizatorzy: UMCS, gmina Narol).

Konferencja ogólnopolska

9 czerwca 2023 r. Dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL, Portale internetowe jako forma promocji wiedzy
historycznej
(Referat na XI Konferencji ogólnopolskiej „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo” – „Historia krytyczna” czyli edukacja historyczna wobec współczesnych wyzwań: digitalizacji, globalizacji… Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Warsztaty genealogiczno-historyczne

17.05.2023 r. Dr Natalia Turkiewicz, „Rodzina w źródłach. Warsztaty genealogiczno-historyczne” (Zespół Szkół w Krasnobrodzie).

Warsztaty genealogiczno-historyczne

20.04.2023 r. Dr Natalia Turkiewicz, „Rodzina w źródłach. Warsztaty genealogiczno-historyczne” (I Liceum Ogólnokształcące im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie).

Link do relacji: https://m.facebook.com/100letnistaszic

Warsztaty genealogiczno-historyczne

14.04.2023 r. Dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL, „Rodzina w źródłach. Warsztaty genealogiczno-historyczne„(XXIII Liceum Ogólnokształcące. im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie).

Wykład, panel dyskusyjny

27.03.2023 r. Dr hab.Tomasz Nowicki, prof. KUL, dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL „Polacy w Brazylii – ślady rodzinnych więzi z krajem przodków” (Wykład zorganizowany przy współpracy z Casa da Cultura Polônia Brasil oraz Centralna Baza Organizacji Polonijnych w siedzibie Towarzystwa im. T. Kościuszki w Kurytybie. Miejsce: Kurytyba, Brazylia).

Link do relacji: https://www.facebook.com/photo?fbid=528301652816679&set=a.491254373188074

Warsztaty genealogiczno-historyczne

22.03.2023 r. Dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL, „Rodzina w źródłach. Warsztaty genealogiczno-historyczne” (II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie).

Link do relacji: http://lo2.lo2lubartow.pl/index.php/1487-warsztaty-genealogiczno-historyczne-w-ii-lo

Wykład

02.03.2023 r. Dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL, „Księgi metrykalne w archiwach parafialnych. Wartość naukowa, kulturowa, przechowywanie i udostępnianie (aspekty praktyczne)„. (Wykład dla diakonów. Miejsce: Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie)

Warsztaty genealogiczno-historyczne

10.01.2023 r. Dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL, dr Natalia Turkiewicz, „Rodzina w źródłach. Warsztaty genealogiczno-historyczne” (Miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, Zamość)

Warsztaty genealogiczno-historyczne

09.01.2023 r. Piotr Rachwał, Natalia Turkiewicz, Rodzina w źródłach. Warsztaty genealogiczno-historyczne (XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1 im. Zbigniewa Herberta, Lublin)

Ogólnopolska konferencja: „Zarządzanie dokumentacją – aspekty prawne i historyczne”

08-09.12.2022 r. Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL, dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL „Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach parafialnych Lubelszczyzny – stan zachowania i perspektywy badawcze„(Ogólnopolska konferencja: „Zarządzanie dokumentacją – aspekty prawne i historyczne”. Miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Szczecin).

Wykład w Kurytybie

30.11.2022 r. Tomasz Nowicki, Jak szukać przodków? Archiwa i ich zasoby. (wykład zorganizowany przez Konsulat RP w Kurytybie i Dom Kultury Polska-Brazylia w siedzibie Towarzystwa im. T. Kościuszki w Kurytybie. Miejsce: Kurytyba, Brazylia).

🔊 Wywiad dla radia Hora Polonessa – Godzina Polska

30.11.2022 r. Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL, „Jak szukać przodków” (wywiad w Towarzystwie im. T. Kościuszki w Kurytybie dla radia Hora Polonessa – Godzina Polska. Miejsce: Kurytyba, Brazylia).

Link do audycji: 🔊 fb.com/100063880279592/posts/541705614635443

Wykład w Lubelskim Towarzystwie Genealogicznym

25.11.2022 r. Dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL, Księgi metrykalne dawnego powiatu urzędowskiego – źródło do badań nad rodziną i dziedzictwem kulturowym Polski (Wykład w Lubelskim Towarzystwie Genealogicznym, Lublin)

Link do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=sMSnJ2XQhk8

Referat na X. ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo”

28-29.09.2022 r. Piotr Rachwał, Natalia Turkiewicz, Nauki Pomocnicze Historii w nauczaniu szkolnym – ujęcie praktyczne (Referat na X. ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo” Koncepcje treści kształcenia historycznego i ich zmienność – od Komisji Edukacji Narodowej do współczesności. Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Referat wygłoszony na spotkaniu Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa IH PAN

31.03.2022 r. Piotr Rachwał, Księgi metrykalne z XVI-XVIII w. – źródło do badań nad rodziną i dziedzictwem kulturowym Polski (Referat wygłoszony na spotkaniu Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa IH PAN, Warszawa)

To top